Reis 2021

Onze volgende "Reis naar gezondheid" zal doorgaan in het voorjaar van 2021.

Om de doelgroep te begrenzen, stelden wij als team volgende criteria voorop:

* lijden aan een langdurige ziekte (= langer dan zes maanden klachten hebben);
* noodgedwongen leven van een klein inkomen (leefloon of  invaliditeitsuitkering);
* geen spaarcenten hebben;
* geen partner hebben die financieel kan ondersteunen;
* gemotiveerd  zijn om de aangereikte raadgevingen thuis verder toe te passen en zo zijn/haar situatie te verbeteren.


Patiënten die denken in aanmerking te komen om gratis deel te nemen aan deze reis kunnen vanaf 1 november 2020 hun kandidatuur stellen via [email protected]

Wij hebben uw hulp nodig

Dankzij uw storting op IBAN BE32 7390 1185 3502, BIC KREDBEBB worden een hoop chronisch zieken in

financiële nood vooruitgeholpen.
Wij helpen hen graag verder op weg naar een draaglijker en zo gezond mogelijk leven met hun chronische ziekte!


Because .... together we can do it!

Copyright 2019 Care for us | Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid

  • Facebook